Nieuws

6 februari 2024

Fusie van het compartiment C+F EUROPEAN LARGE CAPS door overname van het compartiment C+F EUROPEAN SMALL & MID CAPS:

De Raad van Bestuur van de bevek C+F nv heeft vastgesteld dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 januari 2024 de fusie van het compartiment C+F EUROPEAN LARGE CAPS door overname van het compartiment C+F EUROPEAN SMALL & MID CAPS heeft goedgekeurd.

Bericht van fusie van het compartiment C+F EUROPEAN LARGE CAPS door overname van het compartiment C+F EUROPEAN SMALL & MID CAPS

29 december 2023

Kennisgeving voor de aandeelhouders

De raad van bestuur van C+F informeert de aandeelhouders over de fusie tussen het compartiment C+F European Large Caps met het compartiment C+F European Small & Mid Caps. De fusie zal plaatsvinden via de overname van C+F European Small & Mid Caps door C+F European Large Caps. Deze kennisgeving bevat ook informatie over de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van beide compartimenten die over de fusie zal beslissen. Deze vergadering vindt plaats op 31 januari 2024 om 10u op de maatschappelijke zetel van het fonds.

INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE COMPARTIMENTEN C+F EUROPEAN LARGE CAPS EN C+F EUROPEAN SMALL & MID CAPS VAN DE ICBE C+F NV BETREFFENDE HET VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

12 december 2023

Ontbinding van het compartiment C+F OPTIMUM

De Raad van Bestuur van de bevek C+F N.V. heeft vastgesteld dat het compartiment C+F OPTIMUM door de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 december 2023 in vereffening werd gesteld.

Bericht van ontbinding van het compartiment C+F OPTIMUM

17 november 2023

De aandeelhouders van het compartiment Optimum worden uitgenodigd tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 4 december 2023 om 14u00.

Agenda en voorstellen tot besluit

5 augustus 2022

De aandeelhouders van alle compartimenten (Optimum, Balanced Dynamic, European Large Caps, Global Line, Global Route, European Small & Mid Caps, Immo Rente, World Equities en Very Defensive) worden uitgenodigd tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering die zal gehouden worden ten kantore van Deckers Notarissen, Leon Stynenstraat 75B, 2000 Antwerpen op 23 augustus 2022 om 14u00

Agenda en voorstellen tot besluit

15 juni 2022

Bericht aan aandeelhouders van C+F Global Opportunities na fusie met Universal Invest Dynamic

De raad van bestuur van het Fonds (de 'Raad') stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2022 de grensoverschrijdende fusie heeft goedgekeurd van het compartiment 'Global Opportunities' van het Fonds, dat werd overgenomen door het compartiment 'Dynamic' van Universal Invest.

2 mei 2022

Kennisgeving voor de aandeelhouders

De raad van bestuur van C+F informeert de aandeelhouders over de fusie tussen het compartiment C+F Global Opportunities met het Luxemburgse compartiment Universal Invest Dynamic. De fusie zal plaatsvinden via de overname van C+F Global Opportunities door Universal Invest Dynamic. Deze kennisgeving bevat ook informatie over de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van het compartiment C+F Global Opportunities die over de fusie zal beslissen. Deze vergadering vindt plaats op 13 juni 2022 om 14uur op de maatschappelijke zetel van het fonds.

17 juli 2020

Bericht aan de aandeelhouders

De raad van bestuur van de bevek C+F informeert de aandeelhouders dat de genomen maatregelen om de liquiditeit van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk Besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie per 31 juli ten einde lopen.

De raad van bestuur heeft dan ook beslist om het prospectus en de statuten van C+F in overeenstemming te brengen met het Koninklijk Besluit van 15 oktober 2018 dat tot doel heeft om bijkomende maatregelen in te voeren die de Belgische openbare ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming onder bepaalde bijzondere voorwaarden kunnen toepassen in het kader van hun liquiditeitsbeheer.

Aldus zal 1 maand na publicatie van dit bericht, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA, én na goedkeuring door een algemene vergadering van aandeelhouders van de wijziging van de statuten ter invoering van anti-dilution levy en redemption gates, voor alle compartimenten van C+F nv anti-dilution levy en redemption gates van toepassing zijn.

17 juli 2020

De aandeelhouders van alle compartimenten (Optimum, Balanced Dynamic, European Large Caps, Global Line, Global Route, Global Opportunities, European Small & Mid Caps, Immo Rente, Euro Short Government Bonds, Sustainable Bonds en World Equities) worden uitgenodigd tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering die zal gehouden worden ten kantore van Deckers Notarissen, Leon Stynenstraat 75B, 2000 Antwerpen op 5 augustus 2020 om 14u00.

Agenda en voorstellen tot besluit

15 juni 2020

Bericht aan de aandeelhouders

De raad van bestuur van de bevek C+F informeert de aandeelhouders over de genomen maatregelen om de liquiditeit van de bevek te vrijwaren in het kader van de toepassing van het Koninklijk Besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie:

1. Anti-dilution levy

 1. Mogelijkheid voor de bevek om gebruik te maken van de ‘anti-dilution levy’.
 2. Lijst van de compartimenten die gebruik kunnen maken van de ‘anti-dilution levy’:
  • C+F Balanced Dynamic
  • C+F Euro Short Government Bonds
  • C+F European Large Caps
  • C+F European Small & Mid Caps
  • C+F Global Line
  • C+F Global Opportunities
  • C+F Global Route
  • C+F Immo Rente
  • C+F Optimum
  • C+F Sustainable Bonds
  • C+F World Equities
 3. Beschrijving van de doelstelling, de werking en de regels van ‘anti-dilution levy’:
  De doelstelling van dit mechanisme bestaat erin de negatieve impact op de NIW van een compartiment van de bevek toe te wijzen aan de beleggers die die impact hebben veroorzaakt.
  Regels en werking: Als de inkopen / inschrijvingen een bepaalde drempel overschrijden, kan de bevek beslissen om extra kosten in rekening te brengen aan in- of uittredende beleggers, ten gunste van de bevek. In geval van aanzienlijke nettouittredingen kunnen er hogere uitstapkosten worden gefactureerd, en in geval van aanzienlijke netto-intredingen kunnen er hogere instapkosten worden gefactureerd.
  De anti-dilution levy wordt pas toegepast na een uitdrukkelijke beslissing van het Liquidity Pricing Comité van de bevek. Dit mechanisme wordt niet automatisch toegepast. Het Liquidity Pricing Comité beslist zowel over het niveau van de drempel en de extra kosten als over het al dan niet toepassen van het mechanisme als de drempel wordt overschreden.

2. Publicatie

Dit bericht wordt gepubliceerd op de websites www.cadelam.be en www.beama.be.
Het mechanisme blijft van toepassing zolang de tijdelijke maatregelen van kracht zijn.
Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst: Delen Private Bank NV.

De raad van bestuur.

31 oktober 2019

Fusie van het compartiment C+F VEGA EQUITY door overname van het compartiment C+F BELGIAN GROWTH

De Raad van Bestuur van de bevek C+F nv heeft vastgesteld dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 oktober 2019 de fusie van het compartiment C+F VEGA EQUITY door overname van het compartiment C+F BELGIAN GROWTH heeft goedgekeurd, én dat de naam van het compartiment voortaan C+F EUROPEAN SMALL & MID CAPS zal luiden.

31 oktober 2019

Ontbinding van het compartiment C+F EURO BONDS

De Raad van Bestuur van de bevek C+F N.V. heeft vastgesteld dat het compartiment C+F EURO BONDS door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 oktober 2019 in vereffening werd gesteld.

31 oktober 2019

Ontbinding van het compartiment C+F DIVERSIFIED CURRENCIES (ex euro)

De Raad van Bestuur van de bevek C+F N.V. heeft vastgesteld dat het compartiment C+F DIVERSI-FIED CURRENCIES (EX EURO) door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 oktober 2019 in vereffening werd gesteld.

20 september 2019

Oproepingsbericht aan de aandeelhouders

De aandeelhouders van de compartimenten Euro Equities, Euro Bonds, Vega Equity, Diversified Currencies (ex euro) en Belgian Growth worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden in de maatschappelijke zetel op woensdag 23 oktober 2019 om 10u00.