Verantwoord Vermogensbeheer

Verantwoord Vermogensbeheer: ondernemen én investeren

Capfi Delen Asset Management (Cadelam) is een buitenbeentje in de sector van vermogensbeheer. Trouw aan onze duurzame basisfilosofie streven we continu naar Verantwoord Vermogensbeheer: een inherent menselijke ondernemingsfilosofie én een consequent verantwoord investeringsbeleid.

Verantwoord Ondernemen

Integriteit is voor ons van essentieel belang. Het belang van de klant is onze focus geweest. Het accent ligt op een weldoordacht en alert vermogensbeheer, gericht op de lange termijn. Daarnaast houden we ook rekening met onze andere stakeholders: werknemers, aandeelhouders en de samenleving in het algemeen. Door àlle stakeholders te betrekken in het verhaal, komen we automatisch uit bij een duurzame aanpak.

Verantwoord Investeren: de 4-stapsmethode

Bij Cadelam is verantwoord investeren meer dan een modewoord. Als filiaal van Delen Private Bank onderschrijft Cadelam de UN Principles for Responsible Investment, het raamwerk van de Verenigde Naties dat werkt aan een duurzamer globaal financieel systeem. Het portefeuillebeheer is een hoeksteen van onze professionele expertise. Het vermogensbeheer beantwoordt aan de huisfilosofie van gezond verstand, bescherming op lange termijn en evenwichtige groei. Dat betekent dat we weldoordacht investeren, en tegelijk alert zijn voor de kansen die zich op lange termijn aanbieden. Dat vraagt een fundamentele analyse, los van de waan van de dag. Het verantwoord investeringsbeleid is van toepassing op alle fondsen en zorgt voor een verantwoorde portefeuille-invulling in vier stappen: uitsluiting, engagement, integratie en impact.

Uitsluiting

Bedrijven actief bij de productie van controversiële wapens, evenals bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van mens, milieu- of maatschappij-gerelateerde basisnormen sluiten we uit.

Engagement

In samenwerking met een externe partner gaan we in een actieve continue dialoog met het management van de bedrijven waarin we investeren. Zo verbeteren we samen hun duurzaamheidsbeleid en schrijven we aan een positief toekomstverhaal.

Integratie

Niet-financiële ESG-parameters (gerelateerd aan milieu, samenleving en goed bestuur) zijn van toenemend belang in het beleggingsproces. Gespecialiseerde gegevens maken het mogelijk om ESG-risico’s in acht te nemen bij de investeringsselectie én de portefeuillemonitoring.

Impact

Met een focus op inherent duurzame sectoren en bedrijven, bouwen we expertise op in de selectie van investeringen die financieel rendement combineren met een niet-financiële impact op mens, milieu en samenleving.