C+F Euro Short Government Bond - C - kap

BE6251898548
Type fonds

Thesauriefonds*

Netto Inventaris Waarde - 23/11/2021

471,08 EUR

Een portefeuille van Europees staatspapier in euro met een looptijd van maximum 12 maanden.

 1. Europees gespreide portefeuille van staatspapier op korte termijn
 2. focus op looptijden tot 12 maanden
 3. fonds van onbepaalde duur

Kerndata

 • Oprichtingsdatum van het compartiment 27 maart 1991
 • Munt EUR
 • Totale netto activa in EUR 8 276 015
 • Noteringsfrequentie Dagelijks
 • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken 1,32%
 • Tarief roerende voorheffing (1) 30%

Kosten

 • Maximale beheercommissie 0,05%
 • Lopende kosten 0,28%
 • Minimum inleg - EUR
 • Instapkosten 0%
 • Uitstapkosten 0%
 • Commissie depothoudende bank en administratie 0,11%
 • Swing pricing Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
  De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus.
  Neen
 • Dilution levy Dilution levy Anti-dilution levy is een mechanisme dat ertoe strekt de negatieve impact op de waarde van een fonds of van één van haar compartimenten weg te nemen die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in het fonds. Indien de netto in- of uittredingen een bepaalde drempel overschrijden, kan het fonds of de beheervennootschap beslissen om een bijkomende kost op te leggen aan de in- en uittredende beleggers, die ten goede komt aan fonds. 0%

Compartiment van de UCITS bevek "C+F" naar Belgisch recht.

Fabrikant: Capfi Delen Asset Management

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds opgestart werd op 26 april 2013 door middel van fusie met overname van het fonds Hermes Euro Cash, werd er voor de periode voor de start van het fonds gebruik gemaakt van het fonds Hermes Euro Cash.

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft.

De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.

De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in thesaurieinstrumenten op korte termijn, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

De NIW (netto inventariswaarde) wordt gepubliceerd in De Tijd/L’Echo. Lees aandachtig het prospectus en de KIID vooraleer u inschrijft op één van de fondsen. U vindt ze onder de tab ‘documenten’. Heeft u een klacht? Laat het ons meteen weten.

Evolutie van de Netto Inventaris Waarde

Aangezien het fonds opgestart werd op 26 april 2013 door middel van fusie met overname van het fonds Hermes Euro Cash werd de historiek van de koersen gebaseerd op de koersen van Hermes Euro Cash.

Historische rendementen per jaar

 • 2020 -0,8%
 • 2019 -0,9%
 • 2018 -0,9%
 • 2017 -0,9%
 • 2016 -0,8%
 • 2015 -0,5%
 • 2014 -0,3%
 • 2013 -0,3%
 • 2012 +0,0%
 • 2011 +0,7%

Behaalde resultaten voor het huidig jaar

 • Sinds 1 januari (cumulatief rendement) -0,7%

Geannualiseerde rendementen

 • 1Y -0,8%
 • 3Y -0,8%
 • 5Y -0,8%
 • 10Y -0,6%
 • 15Y +0,2%
 • 20Y +0,7%

Downloads

Technische fiche (nog niet beschikbaar)

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds* beheerd door Capfi Delen Asset Management?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

, Administratieve beheerder

*Beleggingsfonds of fonds is een populaire naam voor een instelling voor collectieve belegging, (een compartiment van) een bevek, sicav of gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bij elke belegging bestaat het risico op verlies van kapitaal. De waarde van de fondsen kan stijgen en dalen. Meer informatie over de specifieke risico’s vindt u op de respectieve fondspagina's.

Meer weten over Capfi Delen Asset Management