Universal Invest Medium - C - kap

LU0524309845
Type fonds

Gemengd fonds*

Netto Inventaris Waarde - 17/09/2020

186,76 EUR

Beheerd door

Cadelux

Een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen, obligaties en cash. Het fonds zoekt een balans tussen vermogensbehoud en vermogensgroei.

Het compartiment mag tot 40% in ICB's beleggen.

 1. portefeuille van aandelen (max. 60%), obligaties en cash
 2. internationaal gespreid
 3. gericht op een balans tussen groei en risicobeperking
 4. fonds van onbepaalde duur

Kerndata

 • Oprichtingsdatum van het fonds 6 mei 2002
 • Munt EUR
 • Totale netto activa in EUR 7 298 103 734
 • Noteringsfrequentie Dagelijks
 • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken 1,32%
 • Tarief roerende voorheffing (1) 30%

1Er is een roerende voorheffing op dividenden en er is ook een roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de meerwaarde gerealiseerd door de schuldvorderingen waarin werd belegd (drempel van 10%).

Compartiment van de UCITS bevek "Universal Invest" naar Luxemburgs recht.

Kosten

 • Maximale beheercommissie 0,50%
 • Lopende kosten 0,98%
 • Instapkosten Maximum 2%
 • Uitstapkosten 0%
 • Commissie depothoudende bank en administratie 0,40%
 • Swing pricing Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
  De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus.
  Ja

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. 

Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in internationale aandelen en obligaties, waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Kredietrisico: kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het compartiment belegt tussen de 25% en 50% van haar obligatieportefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit compartiment verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

De NIW (netto inventariswaarde) wordt gepubliceerd in De Tijd/L’Echo. Lees aandachtig het prospectus en de KIID vooraleer u inschrijft op één van de fondsen. U vindt ze onder de tab ‘documenten’. Heeft u een klacht? Laat het ons meteen weten.

Evolutie van de Netto Inventaris Waarde

De historiek van de koers voor 30 juli 2010 werd gesimuleerd op basis van de koersen van de oude klasse B. Na 30 juli 2010 zijn het de werkelijke koersen.

Historische rendementen per jaar

 • 2019 +14,5%
 • 2018 -8,0%
 • 2017 +4,7%
 • 2016 +4,8%
 • 2015 +4,6%
 • 2014 +7,6%
 • 2013 +4,9%
 • 2012 +10,4%
 • 2011 -2,8%
 • 2010 +7,5%

Behaalde resultaten voor het huidig jaar

 • Sinds 1 januari (cumulatief rendement) +0,7%

Geannualiseerde rendementen

 • 1Y +4,3%
 • 3Y +2,4%
 • 5Y +3,5%
 • 10Y +4,2%
 • 15Y +4,0%

De hierboven vermelde rendementen en cijfers van de NIW uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Rendementen houden geen rekening met de distributie of herbelegging van eventueel gedistribueerde winsten. Bron: Capfi Delen Asset Management

[Vastgoed]

Onder vastgoed verstaan we beursgenoteerd vastgoed, zoals GVV, REITs, vastgoedcertificaten,…

 

Waar het compartiment belegd heeft in andere ICB’s, wordt een doorkijkprincipe gehanteerd. Daardoor vindt u in dit overzicht niet de ICB, maar de onderliggende activaklassen terug.

 

[Edelmetalen]

Onrechtstreekse beleggingen (beursgenoteerd) in edelmetalen zoals bijv. goud.

Downloads

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds* beheerd door Capfi Delen Asset Management?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

, Administratieve beheerder

*Beleggingsfonds of fonds is een populaire naam voor een instelling voor collectieve belegging, (een compartiment van) een bevek, sicav of gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bij elke belegging bestaat het risico op verlies van kapitaal. De waarde van de fondsen kan stijgen en dalen. Meer informatie over de specifieke risico’s vindt u op de respectieve fondspagina's.

Meer weten over Capfi Delen Asset Management