C+F Global Opportunities - C - kap

BE6251900567
Type fonds

Gemengd fonds*

Netto Inventaris Waarde - 24/11/2021

268,12 EUR

Een wereldwijd gespreide portefeuille. De verhouding van aandelen, obligaties en cash weerspiegelt de beleggingsvisie van de fondsbeheerder.

 1. portefeuille van aandelen (max. 100%), obligaties en cash
 2. internationaal gespreid
 3. gericht op vermogensgroei
 4. fonds van onbepaalde duur

Kerndata

 • Oprichtingsdatum van het compartiment 2 oktober 2000
 • Munt EUR
 • Totale netto activa in EUR 104 820 132
 • Noteringsfrequentie Dagelijks
 • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken 1,32%
 • Tarief roerende voorheffing (1) 30%

Kosten

 • Maximale beheercommissie 1,05%
 • Lopende kosten 1,56%
 • Minimum inleg - EUR
 • Instapkosten Maximum 2%
 • Uitstapkosten 0%
 • Commissie depothoudende bank en administratie 0,41%
 • Swing pricing Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
  De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus.
  Neen
 • Dilution levy Dilution levy Anti-dilution levy is een mechanisme dat ertoe strekt de negatieve impact op de waarde van een fonds of van één van haar compartimenten weg te nemen die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in het fonds. Indien de netto in- of uittredingen een bepaalde drempel overschrijden, kan het fonds of de beheervennootschap beslissen om een bijkomende kost op te leggen aan de in- en uittredende beleggers, die ten goede komt aan fonds. 0%

Compartiment van de UCITS bevek "C+F" naar Belgisch recht.

Fabrikant: Capfi Delen Asset Management

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds opgestart werd op 26 april 2013 door middel van fusie met overname van het fonds Athena Global Opportunities, werd er voor de periode voor de start van het fonds gebruik gemaakt van het fonds Athena Global Opportunities.

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.

De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) en er een actiever beheer kan worden toegepast, waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.

Inflatierisico: Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

De NIW (netto inventariswaarde) wordt gepubliceerd in De Tijd/L’Echo. Lees aandachtig het prospectus en de KIID vooraleer u inschrijft op één van de fondsen. U vindt ze onder de tab ‘documenten’. Heeft u een klacht? Laat het ons meteen weten.

Evolutie van de Netto Inventaris Waarde

Aangezien het fonds opgestart werd op 26 april 2013 door middel van fusie met overname van het fonds Athena Global Opportunities werd de historiek van de koersen gebaseerd op de koersen van Athena Global Opportunities.

Historische rendementen per jaar

 • 2020 +6,7%
 • 2019 +16,4%
 • 2018 -9,2%
 • 2017 +4,2%
 • 2016 +5,3%
 • 2015 +3,3%
 • 2014 +6,6%
 • 2013 +11,9%
 • 2012 +15,8%
 • 2011 -6,5%

Behaalde resultaten voor het huidig jaar

 • Sinds 1 januari (cumulatief rendement) +13,5%

Geannualiseerde rendementen

 • 1Y +15,1%
 • 3Y +12,5%
 • 5Y +6,0%
 • 10Y +7,3%
 • 15Y +3,7%
 • 20Y +4,9%

[Vastgoed]

Aandelen van beursgenoteerde vastgoedvennootschappen.

Downloads

Technische fiche (nog niet beschikbaar)

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds* beheerd door Capfi Delen Asset Management?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

, Administratieve beheerder

*Beleggingsfonds of fonds is een populaire naam voor een instelling voor collectieve belegging, (een compartiment van) een bevek, sicav of gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bij elke belegging bestaat het risico op verlies van kapitaal. De waarde van de fondsen kan stijgen en dalen. Meer informatie over de specifieke risico’s vindt u op de respectieve fondspagina's.

Meer weten over Capfi Delen Asset Management