C+F Balanced Dynamic - C - kap

BE0942126625
Type fonds

Gemengd fonds*

Netto Inventaris Waarde - 18/09/2020

7050,12 EUR

Wereldwijd gespreide portefeuille, op basis van de beleggingsvisie van de fondsbeheerder die vrij de asset allocatie kan bepalen.

 1. portefeuille van aandelen (max. 100%), obligaties en cash
 2. internationaal gespreid
 3. gericht op vermogensgroei
 4. fonds van onbepaalde duur

Kerndata

 • Oprichtingsdatum van het fonds 22 maart 2004
 • Munt EUR
 • Totale netto activa in EUR 337 439 024
 • Noteringsfrequentie Dagelijks
 • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken 1,32%
 • Tarief roerende voorheffing (1) 30%

Compartiment van de UCITS bevek "C+F" naar Belgisch recht.

Fabrikant: Capfi Delen Asset Management

Kosten

 • Maximale beheercommissie 0,60%
 • Lopende kosten 1,01%
 • Instapkosten Maximum 2%
 • Uitstapkosten 0%
 • Commissie depothoudende bank en administratie 0,31%
 • Swing pricing Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
  De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus.
  Neen

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico).
Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft.
De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in internationale aandelen en obligaties waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan
BBB.

Inflatierisico: Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd is een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

De NIW (netto inventariswaarde) wordt gepubliceerd in De Tijd/L’Echo. Lees aandachtig het prospectus en de KIID vooraleer u inschrijft op één van de fondsen. U vindt ze onder de tab ‘documenten’. Heeft u een klacht? Laat het ons meteen weten.

Evolutie van de Netto Inventaris Waarde

Historische rendementen per jaar

 • 2019 +22,5%
 • 2018 -13,8%
 • 2017 +7,6%
 • 2016 +7,6%
 • 2015 +5,0%
 • 2014 +6,9%
 • 2013 +15,0%
 • 2012 +19,9%
 • 2011 -12,7%
 • 2010 +8,7%

Behaalde resultaten voor het huidig jaar

 • Sinds 1 januari (cumulatief rendement) +5,0%

Geannualiseerde rendementen

 • 1Y +11,4%
 • 3Y +4,1%
 • 5Y +5,8%
 • 10Y +5,9%
 • 15Y +6,5%

[Vastgoed]

Aandelen van beursgenoteerde vastgoedvennootschappen.

Downloads

Technische Fiche

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds* beheerd door Capfi Delen Asset Management?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

, Administratieve beheerder

*Beleggingsfonds of fonds is een populaire naam voor een instelling voor collectieve belegging, (een compartiment van) een bevek, sicav of gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bij elke belegging bestaat het risico op verlies van kapitaal. De waarde van de fondsen kan stijgen en dalen. Meer informatie over de specifieke risico’s vindt u op de respectieve fondspagina's.

Meer weten over Capfi Delen Asset Management