Hermes Pensioenfonds

BE0026533522
Type fonds

Netto Inventaris Waarde - 01/07/2020

181,62 EUR

Een gespreide portefeuille van internationale aandelen, obligaties en cash.

 1. een gespreide portefeuille van internationale aandelen, obligaties en cash
 2. fonds van onbepaalde duur

Kerndata

 • Oprichtingsdatum van het fonds 17 februari 1987
 • Munt EUR
 • Totale netto activa in EUR 112 511 619
 • Noteringsfrequentie Dagelijks
 • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken
 • Tarief roerende voorheffing (1)

U krijgt een belastingvermindering op de gestorte bedragen. Op het einde van de rit volgt dan wel een eindbelasting van 8%. Zewordt, in beginsel, op uw 60ste verjaardag door de fiscus geïnd bij uw bank. U kunt na uw 60 en vóór uw 65 nog steeds aan pensioensparen doen. U krijgt dan nog steeds een belastingvermindering op de stortingen, maar u moet geen eindbelasting meer betalen. Als u uw geld toch vóór uw 60ste wil opnemen, dan moet u hierop heel wat meer belastingen betalen: meestal 33%.

Meer informatie omtrent het belastingstelsel vindt u in het propectus van Hermes Pensioenfonds.

Het Openbare Alternatieve ICB Hermes Pensioenfonds naar Belgisch recht. (Pensioenspaarfonds)

Fabrikant: Capfi Delen Asset Management

Kosten

 • Maximale beheercommissie 0,75%
 • Lopende kosten 1,06%
 • Instapkosten 3%
 • Uitstapkosten n.v.t.
 • Commissie depothoudende bank en administratie 0,19%
 • Swing pricing Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
  De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus.
  Neen

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico).

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft.

De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.

De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Inflatierisico: Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

De NIW (netto inventariswaarde) wordt gepubliceerd in De Tijd/L’Echo. Lees aandachtig het prospectus en de KIID vooraleer u inschrijft op één van de fondsen. U vindt ze onder de tab ‘documenten’. Heeft u een klacht? Laat het ons meteen weten.

Evolutie van de Netto Inventaris Waarde

Historische rendementen per jaar

 • 2019 +16,1%
 • 2018 -9,5%
 • 2017 +6,8%
 • 2016 +6,2%
 • 2015 +6,5%
 • 2014 +7,3%
 • 2013 +8,0%
 • 2012 +8,1%
 • 2011 -4,7%
 • 2010 +9,4%

Behaalde resultaten voor het huidig jaar

 • Sinds 1 januari (cumulatief rendement) -6,5%

Geannualiseerde rendementen

 • 1Y -0,9%
 • 3Y -0,1%
 • 5Y +2,0%
 • 10Y +4,5%
 • 15Y +3,6%
 • 20Y +3,3%

[Vastgoed]

Aandelen van beursgenoteerde vastgoedvennootschappen.

Downloads

Technische Fiche

Factsheet

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds* beheerd door Capfi Delen Asset Management?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

, Administratieve beheerder

*Beleggingsfonds of fonds is een populaire naam voor een instelling voor collectieve belegging, (een compartiment van) een bevek, sicav of gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bij elke belegging bestaat het risico op verlies van kapitaal. De waarde van de fondsen kan stijgen en dalen. Meer informatie over de specifieke risico’s vindt u op de respectieve fondspagina's.

Meer weten over Capfi Delen Asset Management