UniversaI Invest Impact Equity - A - dis

LU0124604140
Type fonds

Aandelenfonds*

Netto Inventaris Waarde - 25/11/2021

632,00 EUR

Een wereldwijd gespreide portefeuille van duurzame bedrijven, met het oog op vermogensgroei op de lange termijn. Voor de belegger die de zorg voor het klimaat koppelt aan een potentieel rendement.

 1. wereldwijd gespreide portefeuille
 2. focus op duurzame ondernemingen
 3. koppelt zorg voor het klimaat aan een potentieel rendement
 4. fonds van onbepaalde duur

Kerndata

 • Oprichtingsdatum van het compartiment 26 februari 2001
 • Munt EUR
 • Totale netto activa in EUR 306 742 300
 • Noteringsfrequentie Dagelijks
 • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken Geen
 • Tarief roerende voorheffing (1) 30%

Kosten

 • Maximale beheercommissie 0,90%
 • Lopende kosten 1,46%
 • Minimum inleg 1 EUR
 • Instapkosten Maximum 2%
 • Uitstapkosten 0%
 • Commissie depothoudende bank en administratie 0,40%
 • Swing pricing Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
  De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus.
  Ja
 • Dilution levy Dilution levy Anti-dilution levy is een mechanisme dat ertoe strekt de negatieve impact op de waarde van een fonds of van één van haar compartimenten weg te nemen die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in het fonds. Indien de netto in- of uittredingen een bepaalde drempel overschrijden, kan het fonds of de beheervennootschap beslissen om een bijkomende kost op te leggen aan de in- en uittredende beleggers, die ten goede komt aan fonds. 0%

Compartiment van de UCITS bevek "Universal Invest" naar Luxemburgs recht.

Fabrikant: Cadelux

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het compartiment belegt in wereldwijde financiële instrumenten, voornamelijk aandelen, waardoor er een groter risico bestaat dat de returns van dit gemengd compartiment volatiel zijn.

Andere risico’s van belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Kredietrisico: kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het compartiment belegt tussen de 0% en 25% van haar obligatieportefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.

Liquiditeitsrisico: aangezien het compartiment ook belegt in small caps is er een gemiddeld risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit compartiment verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

De NIW (netto inventariswaarde) wordt gepubliceerd in De Tijd/L’Echo. Lees aandachtig het prospectus en de KIID vooraleer u inschrijft op één van de fondsen. U vindt ze onder de tab ‘documenten’. Heeft u een klacht? Laat het ons meteen weten.

Evolutie van de Netto Inventaris Waarde

Historische rendementen per jaar

 • 2020 +55,2%
 • 2019 +25,4%
 • 2018 -11,6%
 • 2017 +9,9%
 • 2016 +0,0%
 • 2015 +0,0%
 • 2014 +0,0%
 • 2013 +0,0%
 • 2012 +0,0%
 • 2011 +0,0%

Behaalde resultaten voor het huidig jaar

 • Sinds 1 januari (cumulatief rendement) +22,0%

Geannualiseerde rendementen

 • 1Y +24,7%
 • 3Y +34,7%
 • 5Y +18,6%
 • 10Y +0,0%

[Vastgoed]

Aandelen van beursgenoteerde vastgoedvennootschappen.

Downloads

Technische fiche (nog niet beschikbaar)

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds* beheerd door Capfi Delen Asset Management?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

, Administratieve beheerder

*Beleggingsfonds of fonds is een populaire naam voor een instelling voor collectieve belegging, (een compartiment van) een bevek, sicav of gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bij elke belegging bestaat het risico op verlies van kapitaal. De waarde van de fondsen kan stijgen en dalen. Meer informatie over de specifieke risico’s vindt u op de respectieve fondspagina's.

Meer weten over Capfi Delen Asset Management