C+F European Large Caps - I - dis (DBI)

BE0947176682
Type fonds

Aandelenfonds*

Netto Inventaris Waarde - 17/09/2020

162,65 EUR

Portefeuille van voornamelijk grote Europese bedrijven. Voor de belegger op zoek naar vermogensgroei.

 1. portefeuille met voornamelijk aandelen
 2. focus op grote Europese ondernemingen
 3. gericht op de vermogensgroei
 4. fonds van onbepaalde duur

Kerndata

 • Oprichtingsdatum van het fonds 15 juli 1998
 • Munt EUR
 • Totale netto activa in EUR 351 949 959
 • Noteringsfrequentie Dagelijks
 • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken
 • Tarief roerende voorheffing (1)

De distributievarianten kunnen in aanmerking komen voor DBI-aftrek.

Compartiment van de UCITS bevek "C+F" naar Belgisch recht.

Fabrikant: Capfi Delen Asset Management

Kosten

 • Maximale beheercommissie
 • Lopende kosten
 • Instapkosten Maximum 2%
 • Uitstapkosten 0%
 • Commissie depothoudende bank en administratie 0,31%
 • Swing pricing Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
  De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus.
  Neen

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico).

Aangezien het fonds opgestart werd op 26 april 2013 door middel van fusie met overname van het fonds C+F European Equity, werd er voor de periode voor de start van het fonds gebruik gemaakt van het fonds C+F European Equity.

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.

De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds uitsluitend belegt in Europese aandelen waardoor de waarde van de portefeuille zal dalen indien de Europese aandelenmarkten dalen en vice versa. Door de nadruk te leggen op de Europese aandelenmarkt kan de waarde van dit fonds sterk schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Evolutie van de Netto Inventaris Waarde

Historische rendementen per jaar

 • 2019 +25,2%
 • 2018 -17,5%
 • 2017 +3,1%
 • 2016 +3,1%
 • 2015 +8,6%
 • 2014 +3,9%
 • 2013 +19,4%
 • 2012 +17,4%
 • 2011 -17,9%
 • 2010 +1,4%

Behaalde resultaten voor het huidig jaar

 • Sinds 1 januari (cumulatief rendement) -7,9%

Geannualiseerde rendementen

 • 1Y -2,2%
 • 3Y -1,5%
 • 5Y +0,8%
 • 10Y +3,2%

Downloads

Technische Fiche

Factsheet

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds* beheerd door Capfi Delen Asset Management?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

, Administratieve beheerder

*Beleggingsfonds of fonds is een populaire naam voor een instelling voor collectieve belegging, (een compartiment van) een bevek, sicav of gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bij elke belegging bestaat het risico op verlies van kapitaal. De waarde van de fondsen kan stijgen en dalen. Meer informatie over de specifieke risico’s vindt u op de respectieve fondspagina's.

Meer weten over Capfi Delen Asset Management