Overzicht van het fondsenaanbod beheerd door Capfi Delen Asset Management en Cadelux

Gemengde fondsen*

Deze fondsen beleggen in een mix van aandelen, obligaties en cash. De concrete portefeuillesamenstelling hangt af van het fonds.

Universal Invest Low

Gemengd fonds*

Deze internationale portefeuille is samengesteld met het oog op risicobeheersing en lange termijngroei van het vermogen.

Universal Invest Medium

Beheerd door Cadelux Gemengd fonds*

Deze gemengde internationale portefeuille streeft naar een stabiel evenwicht tussen vermogensgroei en risicobeheersing.

Universal Invest High

Gemengd fonds*

Een gemengd internationaal fonds dat de klemtoon legt op vermogensgroei.

Universal Invest Dynamic Flexible

Gemengd fonds*

Deze globale portefeuille speelt in op marktopportuniteiten.

C+F Global Opportunities

Gemengd fonds*

Een wereldwijd gespreide portefeuille met een uitgesproken visie op de markten.

C+F Balanced Dynamic

Gemengd fonds*

Een gemengde internationale portefeuille gefocust op vermogensgroei.


Aandelenfondsen*

Deze fondsen beleggen voornamelijk in aandelen, met het oog op vermogensgroei. Elk fonds legt een accent op een specifiek beleggingsthema.

C+F European Large Caps

Aandelenfonds*

Deze portefeuille richt zich op Europese bedrijven met een interessant groeipotentieel.

C+F European Small & Mid Caps

Aandelenfonds*

Portefeuille van Europese aandelen met kleine of middelgrote marktkapitalisatie.

C+F World Equities

Aandelenfonds*

Deze wereldwijd gespreide portefeuille richt zich op aantrekkelijke groeiopportuniteiten.

Universal Invest Quality Growth

Aandelenfonds*

Internationaal gespreid fonds met duurzame bedrijven, gericht op solide langetermijngroei.


Vastgoedfonds*

Dit fonds belegt voornamelijk in vastgoed, met het oog op regelmatige dividendinkomsten.

C+F Immo Rente

Vastgoedfonds*

Investeert in Belgisch, voornamelijk beursgenoteerd vastgoed. Deze portefeuille heeft een behoudsgezinde invulling.


Obligatiefondsen*

Deze fondsen beleggen hoofdzakelijk in obligaties, in de eurozone of daarbuiten. De voornaamste doelstelling van deze fondsen is het veiligstellen van het vermogen.

C+F Sustainable Bonds

Obligatiefonds*

Thesauriefonds*

Dit fonds belegt vooral in staatspapier met een korte looptijd, met als doel vermogensbehoud.

C+F Euro Short Government Bond

Thesauriefonds*

Deze cashportefeuille in euro streeft ernaar het kapitaal maximaal veilig te stellen.


Andere fondsen*

Deze fondsen spelen in op de opportuniteiten van een specifiek beleggingsthema. Voor de belegger op zoek naar portefeuillespreiding en vermogensgroei.

Hermes Pensioenfonds


Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht.

C+F Optimum


Een wereldwijd gespreide portefeuille die in verschillende activaklassen investeert.

Interesse?

Neem dan contact op met Delen Private Bank, hoofdverdeler van fondsen. Een relatiebeheerder overlegt samen met u welke fondsen het best aansluiten op uw wensen en rendementsverwachtingen.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor een fonds* beheerd door Capfi Delen Asset Management?

“Verkiest u zekerheid, of mag het wat risicovoller? U geeft als belegger het ritme aan. Wij geven uw vermogen de beste kansen.”

, Administratieve beheerder

*Beleggingsfonds of fonds is een populaire naam voor een instelling voor collectieve belegging, (een compartiment van) een bevek, sicav of gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bij elke belegging bestaat het risico op verlies van kapitaal. De waarde van de fondsen kan stijgen en dalen. Meer informatie over de specifieke risico’s vindt u op de respectieve fondspagina's.

Meer weten over Capfi Delen Asset Management